Verkeersles op school

Wij maken je wegwijs!

Met name onder jeugdigen vallen veel verkeersslachtoffers te betreuren. Iedere gewonde of dode is er een teveel.

Door goede voorlichting en verkeerslessen op scholen zou het aantal gewonden en doden waarschijnlijk lager uit kunnen vallen.

Daarom heb ik speciaal voor Praktijkonderwijs,VMBO, VO, ROC scholen en organisaties diverse verkeers- en voorlichtingslessen ontwikkeld.

Een van deze lessen is de les 'alcohol, drugs, medicijnen en verkeer: een levensgevaarlijke combinatie'. Deze lessen geef ik met veel succes op PO VO en MBO. Zowel leerlingen als aanwezige docenten zijn zeer enthousiast over deze les.


Ook is er onder andere een les speciaal over het vóór laten gaan van en door voetgangers en fietsers alsmede een les over gewenst gedrag van fietsers op, en bij nadering van, rotondes en in andere situaties. Ook is er een les over gedrag van fietsers in het verkeer en op rotondes.


Voor opleidingsinstituten voor rijinstructeurs kan ik de WRM bijscholing 43 over alcohol, drugs, medicijnen en vermoeidheid verzorgen.


Voor docenten van alle soorten scholen kan ik een interessante les verzorgen over herkennen, gebruik en gevolgen van alcohol, drugs, medicijnen en vermoeidheid.


Klik hiernaast voor nadere info over bovenstaande lessen.


De lessen worden door mijzelf gegeven; deze kan ik geheel zelfstandig verzorgen.

Alle apparatuur die nodig is om de lessen te kunnen geven neem ik mee. Het enige dat nodig is, is een klaslokaal met een white bord en een groep leerlingen. Ik ben in het bezit van de pedagogisch didaktische aantekening (PDA certificaat) afgegeven door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden de NHL. Uiteraard ben ik in het bezit van alle WRM certificaten. Daarnaast is ook een verklaring omtrent gedrag aanwezig (VOG).